Časté dotazy

„Kvalitativní“ vlastnosti oken nebo klamání zákazníka?

    Již několik let je patrný sílící trend rozšiřování zavádějících informací o kvalitě plastového okna mezi širokou veřejností i za pomoci tištěných nebo elektronických médií.
     Ať už jde o populární nebo víceméně populárně-technické či naučné časopisy, weby a jiné, neustále se v nich opakují stejné zaručeně pravdivé informace o plastových oknech. Co je ale mnohem horší, že se tyto informace, ať už z nevědomosti nebo účelově, šíří mezi projektanty a následně se dokonce dostávají do podmínek výběrových řízení, dokonce i veřejných zakázek hrazených z veřejných prostředků státu, našich daní, fondů EU a jiných.
    Nejčastěji opakující se pochybení v soutěžních podmínkách při výběru plastových oken pro danou stavbu jsou: počet komor, stavební hloubka rámu a křídla v mm, výška rámu okenního profilu v mm, nutnost použití pozinkovaných výztuží o tloušťce alespoň 1,5 mm a dokonce jejich tvar (U, C, O), profil třídy A, počet předepsaných uzavíracích bodů kování, žádný obsah recyklátu v profilech a mnoho dalších smyšlených podmínek. V drtivé většině tyto „minimální nutné požadavky“ slouží pouze k manipulování soutěží ve prospěch jednoho či dvou dodavatelů oken (častokrát kolegiální z téhož PVC-U profilu) a na bezostyšné vyřazení nežádoucí konkurence ze supy vyhlédnuté soutěže. Zároveň může jít i o porušení hned několika zákonů a předpisů. [6] [7] [8]
Pokračování článku zde.

Autor textu: Ing. Robert Žúdel, PhD. systémový technik aluplast Slovakia s.r.o. pre SR a ČR Zdroj: tzb-info.cz

Uniká plyn z izolačního skla?

    Ano, plyn z izolačního skla uniká, ale řeči o úniku veškerého plynu do dvou let jsou pouhým mýtusem. Skutečnost je opravdu jiná. Při dodržení správných technologií jsou obavy z krátké doby užitných vlastností izolačních skel plněných plynem neopodstatněné. Množství úniku plynu z meziskelního prostoru izolačního skla je přísně sledováno normou ČSN EN 1279, kde je stanovený maximální přípustný únik plynu do 1% ročně. Výrobci skel, kteří dodržují normy a používají certifikované materiály, zaručují únik plynové náplně (argon, krypton...) z meziskelního prostoru izolačních skel od 0,4 do max. 0,7% plynové náplně za rok. Samotné procento naplnění izolačních skel plynem záleží především na používané technologii plnění izolačních skel plynem (standardně se pohybuje kolem 90%), ale i tato skutečnost je zohledněna v normě, která požaduje a počítá s minimálním plněním 85%.
     Určitě si teď dovedete spočítat jaké množství plynu unikne za 10 let při správném dodržení všech norem a technologií... (4-7% za 10 let). Normou ČSN EN 1279 je povoleno max. 10% úniku plynu za 10 let, protože se jedna o fyzikální jev, kterého se jen tak nezbavíme, ale dokážeme ho zpomalit...

Autor textu: Thermpasiv a Miroslav Sázovský, specialista na stavební sklo

Hodnoty označené U - co vlastně u hliníkových oken a dveří znamenají?


     Součinitel prostupu tepla Uw (Ud) se vztahuje k výpočtu celého okna nebo dveří. Tato hodnota je ovlivňována hodnotou pro zasklení Ug, rám Uf a celkovou hodnotu Uw (Ud) má navíc vliv lineární součinitel prostupnosti tepla ?g (g = glass) meziskelní rámeček, velikost okna, množství příček, sloupků, poutců, rozšiřovacích profilů a výztuh v rámu.
     Pro výpočet Uw (Ud) je třeba znát tyto koeficienty:
Hodnota U pro okna: Uw (Ud):
    Koeficient prostupu tepla pro okno a prosklené dveře Uw se zpravidla počítá pro standardní velikost okna 1230 mm x 1480 mm.
!Upozornění: u menších rozměrů se hodnota U zhoršuje, zatímco větší okna dosahují lepších hodnot. Důvodem je, že zasklení může ve srovnání s materiálem rámu dosahovat vyšších hodnot U a u větších skleněných ploch lze tedy docílit lepších hodnot tepelné izolace.

Podle předpisu Energetických norem EnEV 2009 a 2012 nesmí u běžného zasklení přesáhnout hodnotu Uw = 1,2 W/m2K. Vhodná okna pro pasivní dům jsou považována okna s hodnotou Uw = 0,8 W/m2K nebo lepší.

Hodnota Ug pro zasklení:
    Hodnota Ug závisí na typu plynu vyplňujícího prostory mezi tabulemi, vzdálenosti jednotlivých tabulí od sebe a na počtu tabulí. V praxi je běžný argon, ktery se plní z 90%. Např. U složení skla 4-16-4 je při 90% plnění cca 12 litrů plynu na m².
    Běžné hodnoty Ug pro izolační sklo: Složení skla označuje:
    Např. složení skla 4-16-4 znamená
Hodnota Ug = 1,1 W/m2K.
    Čím menší je číslo k nule tím lepší ma izolační vlastnost ! To platí u všech hodnot U.

Meziskelní rámečky:
AL rámeček - hliníkový rámeček (přenáší vlhkost, vysoká vodivost, ? = 0,08W/m²K. )
Nerezový rámeček - lepší než AL, vodivost, ? = 0,05-0,06 W/m²K)
TGI rámeček - teplý plastový rámeček, ale často tvarově nestálý. Po obvodě napojovaný z kousků. ? = 0,039-0,040 W.m-².K. (Výborně, ale přerušuje vodivost !!!)
Swisspacer rámeček - V(U) nejlepší na trhu ? = 0,032 - 0,030 W.m-².K- (obvodově jedno napojení nebo napojení v rozích) plastová vlákna

Hodnota Uf pro okenní rám:
    Hodnota Uf pro kombinaci rám okna se určuje měřením nebo výpočtem. Jako plocha pro výpočet hodnoty Uw se určuje pohledová šířka profilu.
    Nejdůležitejší koeficient je vždy prostup celkovým oknem tzn., že hodnota Uw je rozhodující pro výběr okna ! Hodnoty Uf, Ug a ? ovlivňují pouze výpočet celkového prostupu oknem Uw nebo dveřmi Ud.

Autor textu: Thermpasiv